Hoppa till sidans innehåll

Motion till förbundsmötet 2010


Motion till Svenska Orienteringsförbundet                                                                 

 

 Tillåt långsiktig samverkan i kombinationslag  för stafetter

 

Bakgrund

Svensk orientering har ett rekryteringsproblem; antalet utövare minskar i stället för att nå den ökning som varit målet de senaste åren. Järfälla OK och Bromma-Vällingby SOK har sedan ett par år tillbaka bedrivit ett träningssamarbete för att höja kvaliteten och få roligare träningar med fler deltagare. Vi har dock konstaterat att unga individuellt framgångsrika orienterare vill springa i framgångsrika stafettlag, eftersom orientering i hög grad är en lagsport. Tävlingsallianser är en lösning på detta problem, men då minskar antalet klubbar och risken är att den lokala rekryteringen undermineras. De båda klubbarna har därför ansökt hos SOFT och under 2009 beviljats dispens från §6.3.1 i tävlingsreglerna avseende kombinationslag. Vi har således i samtliga stafetter utom mästerskap haft gemensamma kombinationslag i alla åldersklasser. Vårt system med träningssamarbete och kombinationslag har inneburit ett lyft för juniorer och seniorer med avseende på stafetter, men också en effektivare organisation, där ledarkrafter kunnat  frigöras till ungdomsträning och rekrytering. Bägge klubbarna bedriver ungdomsträning i flera steg och en aktiv rekryteringsverksamhet dagtid via skolorienteringar.

 

Målet har varit att öka antalet startande lag, att nå bättre placeringar samt ge klubb-medlemmarna i alla åldrar att en positiv kick av samarbetet. Vid motionstillfället är säsongen inte helt utvärderad, men de kvantitativa målen har uppnåtts. Dessutom har tränings-verksamheten expanderat och gemensamma klubbtävlingar (t.ex. tre KM) arrangerats med hundratals startande i alla åldrar. Medlemsmöten har hållits i bägge klubbarna där signalerna varit positiva och beslut tagits om fortsatt samarbete enligt samma modell om detta är möjligt. Förbundets målsättning om offensiv orientering är tillämpbar i detta projekt både vad gäller bredd och spets: medalj på junior-NOC, guld och brons på SM långdistans och sprint, en skolvärldsmästare och pallplatser på deltävlingar i Silva Junior Cup under 2009 är bevis på det sistnämnda.

 

Motivering

De tillåtna alternativ som står till buds för grannklubbar med för få unga stafettlöpare är

  1. Slå ihop klubbarna
  2. Bilda en tävlingsallians
  3. Låta det vara som det är med risk att de lovande löparna försvinner

Vårt syfte med det alternativ som testats av oss under 2009 är

*  behålla basen för ungdomsrekryteringen i klubbarnas upptagningsområden

*  bibehålla två starka arrangörsklubbar

*  skapa en miljö där ungdomar/juniorer/seniorer med elitambitioner 

    stannar kvar

*  höja kvaliteten på träningen genom både ökad konkurrens och ökad

   gemenskap där de båda klubbarnas löpare tränar och tävlar ihop

 

Genom att tillåta kombinationslag med fri sammansättning (toppning) skapas en möjlighet för klubbar med enstaka elitlöpare i senior- och juniorleden att behålla dessa i och med att de   får chansen att tävla i konkurrenskraftiga stafettlag. Detta ger i sin tur klubbarna en möjlighet att rekrytera lokalt och ha elitlöparna som förebilder och inspiratörer för ungdomarna. Likaså  får de yngre större möjlighet att springa stafetter genom det utökade antalet löpare för klubbarna tillsammans.

Bedömning

För att undvika tillfälliga toppningar av lag för enstaka kavlar samt för att säkerställa att denna typ av aktivitet bedrivs långsiktigt och med motivation att förbättra både träning och tävling, föreslås att man ansöker om registrering av kombinationsverksamheten årsvis. SOFT bedömer sedan motiven bakom ansökan som grund för bifall eller avslag.

Förslag till beslut, yrkande

Vi yrkar att §6.3.1 (eller §2.8.2 i det nya regelförslaget för 2011) formuleras enligt följande:

 

Två eller tre klubbar kan hos SOFT ansöka om att registrera permanenta kombinationslag för ett kalenderår.  I detta fall skall klubbarna tävla under kombinationslagets namn i samtliga årets stafetter utom mästerskapstävlingar och får då sätta samman lagen på valfritt sätt bland klubbarnas löpare.

 

I stafett får damer delta i tävlingsklass för herrar i motsvarande åldersgrupp. Vid nationell tävling och distriktstävling, men inte i mästerskapstävling, får tillfälliga kombinationslag, bildas av deltagare från maximalt tre föreningar. I anmälan, start- och resultatlista ska samtliga föreningars namn framgå. För tillfälliga kombinationslag gäller att en förening i första hand ska bilda eget eller egna lag, bestående av de bästa egna löparna, i andra hand bilda kombinationslag tillsammans med annan förening. En förening får i en tävlingsklass inom en tävling, utöver med egna lag, endast delta i ett kombinationslag.

Stockholm den 27 oktober 2009 

Lena Granér

Bromma-Vällingby SOK

Bo Rock

Järfälla OK

Uppdaterad: 18 MAJ 2014 19:20 Skribent: Gunnar Lindberg

Naturpasset

 

 

 

Vi finns även på Facebook

 

BVSOK - Klubbflagga

 

Postadress:
Bromma-Vällingby SOK - Orientering
Box 101
16212 Vällingby

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info